Oes 'na unrhyw siaradwyr Cymraeg yma?

Socialise and chat with other members.

Moderators: Feg, Gill the Piano

Gill the Piano
Moderator
Moderator
Posts: 4032
Joined: 25 Oct 2003, 19:39
Location: Thames Valley

Re: Oes 'na unrhyw siaradwyr Cymraeg yma?

Post by Gill the Piano »

So 'wedi cynhyrchu' means 'has been produced'? You don't need any ' mae' in front of it? I've noticed on PYC that hardly anyone says 'dw i'n mynd i'r siopa', just 'mynd i'r siopa'. I think I learned Welsh too early; it's getting shorter and shorter. If I'd left it a bit longer I'd only have had to learn half of what I have done...
I play for my own amazement... :piano;
User avatar
dave brum
Executive Poster
Executive Poster
Posts: 2614
Joined: 16 Oct 2013, 17:23
Location: Birmingham, England

Re: Oes 'na unrhyw siaradwyr Cymraeg yma?

Post by dave brum »

Yes, or simply 'produced', doesn't matter how you say it just as long as it's in that tense, .....ED. 'CYNHYRCHWYD GAN....' is quite a common way of saying 'produced by', or the word 'cael' is also used quite often, as in 'wedi caei ei gynhyrchu' or 'wedi cael ei chynhyrchu' (lit. had its production), but that's quite a showy offy way of saying what you can just use the wedi for, followed by the verb.

I could have said 'mae hi wedi cynhyrchu gan yr un.....' or 'mae hi wedi cael ei chynhyrchu gan....' which would have sounded much more formal: It has been produced by. I just wanted to say 'Produced by', so I could have either said that, or 'cynhyrchwyd gan....'.

Okay. Fi'n mynd i'r siopau.....would hear that in Cwmderi or possibly anywhere in Sir Gar! Dwi'n mynd....is Northern.
The world's unluckiest piano learner, quite possibly.
Gill the Piano
Moderator
Moderator
Posts: 4032
Joined: 25 Oct 2003, 19:39
Location: Thames Valley

Re: Oes 'na unrhyw siaradwyr Cymraeg yma?

Post by Gill the Piano »

Diolch yn fawr! Dw i'n edrych Hwb ar S4C nawr; dw i'n gobeithio dysgu rhywbeth!
I play for my own amazement... :piano;
User avatar
dave brum
Executive Poster
Executive Poster
Posts: 2614
Joined: 16 Oct 2013, 17:23
Location: Birmingham, England

Re: Oes 'na unrhyw siaradwyr Cymraeg yma?

Post by dave brum »

Mae ffilm 'da fi sy'n dangos y dalentog a ddawnus Caryl Parry Jones o'r enw ''Steddfod 'Steddfod' ac yn y ffilm, mae Caryl yn chwarae sawl rhan ac ym mhob rhan mae hi'n 'rhoi ymlaen' yr acenion gwahanol Cymraeg Cymru. Un gymeriad oedd merch ysgol gwael o Gaernarfon, un oedd gweithwraig fferm o ardal wledig y Gogledd, a'r llall oedd aelodau cor o Lanelli...acen 'Pobol Y Cwm' wrth gwrs. Yn Saesneg, wrth gwrs the richest Welsh accents are to be found in the valleys and Swansea. In the North West the richness goes but the Welsh lilt stays (Aled Jones). However in the North East, from Rhyl eastwards and Chirk northwards the dialect is basically Scouse without the richness, la! Then 'Kairdiff' has its own accent, which has spread to Newport and Barry (Stan Stennett).

Dwi ddim wedi gweld Pobol Y Cwm ers blynyddoedd....a daro, Dechrau Canu ymlaen heno, does dim siawns o'i gweld hi eto... Ond pob tro yn y gorffennol, fe ges i anhawsterau mawr wrth deall yr acenion Sir Gar. Ond mae Huw Edwards yn dod o Langennech a phan mae e'n arfer gwneud stwff Cymraeg, doedd dim sut anhawsterau o gwbl er bod tipyn bach o acen 'da fe!
The world's unluckiest piano learner, quite possibly.
Gill the Piano
Moderator
Moderator
Posts: 4032
Joined: 25 Oct 2003, 19:39
Location: Thames Valley

Re: Oes 'na unrhyw siaradwyr Cymraeg yma?

Post by Gill the Piano »

I'm going to have to sit with the dictionary for a while before I get back to you... :shock: :lol: Sort of got the gist of it though...
I play for my own amazement... :piano;
User avatar
dave brum
Executive Poster
Executive Poster
Posts: 2614
Joined: 16 Oct 2013, 17:23
Location: Birmingham, England

Re: Oes 'na unrhyw siaradwyr Cymraeg yma?

Post by dave brum »

Pob lwc Gill. Dwi wedi ceisio bod mor Deheuol a sy'n bosib i ti

I've tried to be as South Walian as I could for ya!

Eitem diddorol ar Countryfile heno am ffermwraig ifanc 23 oed o'r enw Caryl Hughes a oedd wedi ennill cystadleuaeth gan yr Ymddiredolaeth Genedlaethol (National Trust) i reoli fferm yn Eryri ac i ddysgu manylion man o fywyd ar y fferm....a siawns mawr i gael gyrfa fel ffermwraig.
The world's unluckiest piano learner, quite possibly.
Gill the Piano
Moderator
Moderator
Posts: 4032
Joined: 25 Oct 2003, 19:39
Location: Thames Valley

Re: Oes 'na unrhyw siaradwyr Cymraeg yma?

Post by Gill the Piano »

Ydy, ond mae hi'n dweud bod os dydy hi'n hoffi hwn, mae hi 'n gallu mynd gwneud rhywbeth arall!
I play for my own amazement... :piano;
User avatar
dave brum
Executive Poster
Executive Poster
Posts: 2614
Joined: 16 Oct 2013, 17:23
Location: Birmingham, England

Re: Oes 'na unrhyw siaradwyr Cymraeg yma?

Post by dave brum »

Wel, dydy ysgloriaeth (scholarship) Caryl ddim ond yn para am flwyddyn. Wedyn, bydd rhaid iddi hi wneud rhywbeth arall....ond mae'i theulu hi yn Nyffryn Ceiriog yn ffermwyr i gyd, felly bydd dim anhawsterau ganddi hi i gael cyflogi wedyn. Pob lwc, Caryl (a Mist y ci defaid).

http://www.nationaltrust.org.uk/article-1355793691813/
The world's unluckiest piano learner, quite possibly.
Gill the Piano
Moderator
Moderator
Posts: 4032
Joined: 25 Oct 2003, 19:39
Location: Thames Valley

Re: Oes 'na unrhyw siaradwyr Cymraeg yma?

Post by Gill the Piano »

Ah, credais i bod mae hi ar y fferm am byth...
I play for my own amazement... :piano;
User avatar
dave brum
Executive Poster
Executive Poster
Posts: 2614
Joined: 16 Oct 2013, 17:23
Location: Birmingham, England

Re: Oes 'na unrhyw siaradwyr Cymraeg yma?

Post by dave brum »

Am wn i, na. Ond efallai os bydd Caryl yn llwyddo, bydd posibilrwydd o gael swydd pendant yn Llyndy Isaf. Ydych chi byth yn gwybod!!!!!

Ger fferm Caryl yn Nant Gwynant (rhwng Capel Curig a Beddgelert) ym 1981, des i mewn cysylltiad a'r Gymraeg am y tro cyntaf erioed, pan arhosais i mewn canolfan preswyl Awdurdod Addysg Sandwell yno (Plas Gwynant).
The world's unluckiest piano learner, quite possibly.
Gill the Piano
Moderator
Moderator
Posts: 4032
Joined: 25 Oct 2003, 19:39
Location: Thames Valley

Re: Oes 'na unrhyw siaradwyr Cymraeg yma?

Post by Gill the Piano »

dave brum wrote:Am wn i, na.
Wossat then? I find the online dictionary not so good for phrases like that!
I play for my own amazement... :piano;
User avatar
dave brum
Executive Poster
Executive Poster
Posts: 2614
Joined: 16 Oct 2013, 17:23
Location: Birmingham, England

Re: Oes 'na unrhyw siaradwyr Cymraeg yma?

Post by dave brum »

Am wn i = As far as I know, as far as I am aware, wotever. I learned this little shortcut quite early on. You know what 'na' neans, yes???
The world's unluckiest piano learner, quite possibly.
Gill the Piano
Moderator
Moderator
Posts: 4032
Joined: 25 Oct 2003, 19:39
Location: Thames Valley

Re: Oes 'na unrhyw siaradwyr Cymraeg yma?

Post by Gill the Piano »

Well, I know that 'na fe' means 'that's it', but no, I don't know what 'na' means on its own. Unless it's 'no'.
On PYC, they kept saying they were fed up with various things and using a phrase using the word 'bol' which I recognised as 'belly'. Do you know what the rest of it is/was?
I play for my own amazement... :piano;
User avatar
dave brum
Executive Poster
Executive Poster
Posts: 2614
Joined: 16 Oct 2013, 17:23
Location: Birmingham, England

Re: Oes 'na unrhyw siaradwyr Cymraeg yma?

Post by dave brum »

Yes, No!! Well one of the several ways to say no!!

It wasn't something like the idiom 'llond bol' as in 'Dwi wedi cael llond bol ohonoch chi', meaning to have a belly full of, to have enough of???

Dwi wedi cael llond bol o weld arwyddion Cymraeg gwael a ddi-synnwyr o gwmpas Caerdydd!

Cardiff City Superstore sy'n cyfieithu fel UWCHFARCHNAD Dinas Caerdydd!!!
The world's unluckiest piano learner, quite possibly.
Gill the Piano
Moderator
Moderator
Posts: 4032
Joined: 25 Oct 2003, 19:39
Location: Thames Valley

Re: Oes 'na unrhyw siaradwyr Cymraeg yma?

Post by Gill the Piano »

dave brum wrote:cyfieithu !
Neither I nor the University of St David's know what that means... How long did it take you to get to Caerdydd from your house? Did you and Teresa go round the city as well, or just straight there & back? (and I don't count getting lost on the way!)
I play for my own amazement... :piano;
Gill the Piano
Moderator
Moderator
Posts: 4032
Joined: 25 Oct 2003, 19:39
Location: Thames Valley

Re: Oes 'na unrhyw siaradwyr Cymraeg yma?

Post by Gill the Piano »

Scratch that; it means 'translate'. I hadn't entered it properly! Sorry, University of St David's!
I play for my own amazement... :piano;
User avatar
dave brum
Executive Poster
Executive Poster
Posts: 2614
Joined: 16 Oct 2013, 17:23
Location: Birmingham, England

Re: Oes 'na unrhyw siaradwyr Cymraeg yma?

Post by dave brum »

Rydyn ni wedi mynd i lawr yr M50 trwy Trefynwy, a wedi stopio am baned o goffi yn Waitrose yno. Ein bwriad ar y ffordd i lawr oedd gyrru trwy'r Dyffryn Gwy rhwng Trefynwy a Chas-Gwent, ond cawson ni (we had) ein gwyriadu nol i mewn i Loegr, trwy'r Coedwig y Ddena (Forest of Dean) a thrwy Coleford ac i'r dde ar y A48 yn Lydney cyn ymuno a'r traffordd eto yng Nghas-Gwent.

Cawson ni ddiwrnod bendigedig yn y Prifddinas....rynyn ni'n gobeithio mynd i lawr eto am wers piano ym mis Ionawr.....os byddaf yn gallu ei ffordio.

gwyriadu = to be diverted
Trefynwy = Monmouth
Cas-Gwent = Chepstow
Dyffryn Gwy = Wye Valley
paned o = cup of (mainly used in North, 'disgled o' is a common Southern term.
The world's unluckiest piano learner, quite possibly.
Gill the Piano
Moderator
Moderator
Posts: 4032
Joined: 25 Oct 2003, 19:39
Location: Thames Valley

Re: Oes 'na unrhyw siaradwyr Cymraeg yma?

Post by Gill the Piano »

Dw i'n hapus iawn bod wyt ti wedi ffeindio athrawes caredig. Bydda gwerth safio di araian dy am wers arall.
I play for my own amazement... :piano;
User avatar
dave brum
Executive Poster
Executive Poster
Posts: 2614
Joined: 16 Oct 2013, 17:23
Location: Birmingham, England

Re: Oes 'na unrhyw siaradwyr Cymraeg yma?

Post by dave brum »

Wrth gwrs! Dwi'n ymarfer piano bob dydd nawr, ond dwi'n dymuno bod y stafell yn y llofft lle mae Fiona ddim mor oer a fel y mae!!!

A diolch yn fawr am y cefnogaeth, Gill gyda llaw.
The world's unluckiest piano learner, quite possibly.
Gill the Piano
Moderator
Moderator
Posts: 4032
Joined: 25 Oct 2003, 19:39
Location: Thames Valley

Re: Oes 'na unrhyw siaradwyr Cymraeg yma?

Post by Gill the Piano »

dave brum wrote: Gill gyda llaw.
Gill with a hand? :shock: No comprendo!
I play for my own amazement... :piano;
User avatar
dave brum
Executive Poster
Executive Poster
Posts: 2614
Joined: 16 Oct 2013, 17:23
Location: Birmingham, England

Re: Oes 'na unrhyw siaradwyr Cymraeg yma?

Post by dave brum »

Idiom arall. Gyda llaw = by the way. With a hand would be something like 'gyda un llaw' or the Northernism 'efo llaw' which indeed would not gwneud unrhyw synnwyr o gwbl.
The world's unluckiest piano learner, quite possibly.
User avatar
dave brum
Executive Poster
Executive Poster
Posts: 2614
Joined: 16 Oct 2013, 17:23
Location: Birmingham, England

Re: Oes 'na unrhyw siaradwyr Cymraeg yma?

Post by dave brum »

Wrth i mi edrych ar rhai o fy lanllwythau Youtube i, sylwais ar y blwch sydd mewn golwg ar ben fy mhiano i ar y dde. Y flwch lle dwi'n cadw stwff ynglyn a'r cyfrifiadur a chamera. Ysgrifennwyd arno yn Gymraeg 'Gwifrau Cyfrifiadur'.

Felly, os ydych chi'n edrych ar ddyn sy'n dysgu'r piano wrthi'n ymarfer ar Youtube, fi yw'r un sy gyda'r bocs Cymraeg ar y piano....
The world's unluckiest piano learner, quite possibly.
Gill the Piano
Moderator
Moderator
Posts: 4032
Joined: 25 Oct 2003, 19:39
Location: Thames Valley

Re: Oes 'na unrhyw siaradwyr Cymraeg yma?

Post by Gill the Piano »

Mae pawb yn angen un...everybody should have one! :) Ar ben fi mhiano i:- bocs gyda arian tu mewn; dwy canhwyllau; delw o fi yn canu'r piano gyda cwningen tanodd; delw o Beethoven; golau; dwst.
I play for my own amazement... :piano;
User avatar
dave brum
Executive Poster
Executive Poster
Posts: 2614
Joined: 16 Oct 2013, 17:23
Location: Birmingham, England

Re: Oes 'na unrhyw siaradwyr Cymraeg yma?

Post by dave brum »

Yn mynd heb ddweud, Gill!

Wrthi nawr yn lawrllwytho can yn Gaeleg o'r enw Chi Mi'n Geamhradh (Dwi'n gweld y gaeaf) gan hen grwp o'r Alban o'r enw Run Rig. Can mor bwerus ydy hi, dwi'n cofio dod o hyd i gaset yr albwm 'Run Rig Play Gaelic' mewn cwdyn du ar y stryd ym Mryste sawl blwyddyn yn ol. Ynghyd a llawer mwy o hen gaws cerddorol.
The world's unluckiest piano learner, quite possibly.
Gill the Piano
Moderator
Moderator
Posts: 4032
Joined: 25 Oct 2003, 19:39
Location: Thames Valley

Re: Oes 'na unrhyw siaradwyr Cymraeg yma?

Post by Gill the Piano »

wrthi? bwerus? University St David's doesn't know what they mean. And I don't either! :lol: Dw i wedi clywed Runrig ac dw i'n hoffi hwn. Dim yn canu yn Gaeleg, ond yn Saesneg.
I play for my own amazement... :piano;
User avatar
dave brum
Executive Poster
Executive Poster
Posts: 2614
Joined: 16 Oct 2013, 17:23
Location: Birmingham, England

Re: Oes 'na unrhyw siaradwyr Cymraeg yma?

Post by dave brum »

Pwerus=powerful. You could use the word 'cryf' for strong or powerful, like a strong song that Chi Mi'n Geamhradh is. As for 'wrthi', I understood that word to be 'at it' or 'doing it' (though not in the 'Carry On' films sense of the expression). 'Ydych chi wrthi'n ymarfer am eich arholiad piano'? Dwi wrthi'n coginio cinio. Maybe the reason it isn't on an online translator is that it could be a colloquialism, but I cannot remember where I may have picked it up from - maybe from either Radio Cymru or 'Y Cymro' newspaper.

May have sounded better if I'd have said 'Can mor gryf ydy hi' instead.....dydy fy Ngymraeg i ddim mor gryf ac yr oedd o'r blaen. Ond mae fy 'Duuuuuuudleeeeeaaaaaayyyyyy' 'n llawer gwell!!!
The world's unluckiest piano learner, quite possibly.
Gill the Piano
Moderator
Moderator
Posts: 4032
Joined: 25 Oct 2003, 19:39
Location: Thames Valley

Re: Oes 'na unrhyw siaradwyr Cymraeg yma?

Post by Gill the Piano »

I wish someone would write a mutations dictionary that would point me to the correct word! :)
I play for my own amazement... :piano;
User avatar
dave brum
Executive Poster
Executive Poster
Posts: 2614
Joined: 16 Oct 2013, 17:23
Location: Birmingham, England

Re: Oes 'na unrhyw siaradwyr Cymraeg yma?

Post by dave brum »

Do you have the book 'Welcome to Welsh' by Heini Gruffudd? There's not so much as a mutations dictionary but a small list of rules. After 'mor' (as, so NOT sea!) there is a softy. Mor fawr, mor gryf, mor las a'r awyr (as blue as the sky). With Welsh you do have to use your earholes and allow them to tell you what 'sounds' good and bad, especially as there are all these pesky mutations...which as far as I am concerned do not matter. Someone once told me 'don't worry about making mistakes with mutations, you'll still be understood'. Think she was a 'Cymraeg I Oedolion' tutor. Though I see what you mean about looking Welsh words up in the dic when unknowingly to the learner a softie has taken place. Not a problem with the other two types of 'treiglad'!
The world's unluckiest piano learner, quite possibly.
Gill the Piano
Moderator
Moderator
Posts: 4032
Joined: 25 Oct 2003, 19:39
Location: Thames Valley

Re: Oes 'na unrhyw siaradwyr Cymraeg yma?

Post by Gill the Piano »

Yes, I have got that one. That reminds me; to say 'I have' I've always said 'Mae gen i', but yesterday on Hwb he seemed to be saying 'mae gynna i'. Which is right? Or is one gog ?
I play for my own amazement... :piano;
User avatar
dave brum
Executive Poster
Executive Poster
Posts: 2614
Joined: 16 Oct 2013, 17:23
Location: Birmingham, England

Re: Oes 'na unrhyw siaradwyr Cymraeg yma?

Post by dave brum »

Both are right and both are northern, of course if the noun is 'car' the southern equivalent would be mae car 'da fi[/i, with NO softie, whereas 'mae gynna i gar' or 'mae gen i gar' ALWAYS causes a softie. As does its usage with the 2nd and 3rd person singular/plural. Mae ganddi hi deledu lliw, mae gan Dylan lyfr.
The world's unluckiest piano learner, quite possibly.
Gill the Piano
Moderator
Moderator
Posts: 4032
Joined: 25 Oct 2003, 19:39
Location: Thames Valley

Re: Oes 'na unrhyw siaradwyr Cymraeg yma?

Post by Gill the Piano »

Diolch yn fawr; another mystery solved!
I play for my own amazement... :piano;
User avatar
dave brum
Executive Poster
Executive Poster
Posts: 2614
Joined: 16 Oct 2013, 17:23
Location: Birmingham, England

Re: Oes 'na unrhyw siaradwyr Cymraeg yma?

Post by dave brum »

Oes 'na unrhyw siaradwyr Gaeleg neu Gwyddeleg hefyd??

Chi mi'n geamhradh anns a'ghaoith.....

(an geamhradh = y gaeaf. Pronounced 'un gy-aw-fruh' in English phonetic.
The world's unluckiest piano learner, quite possibly.
Gill the Piano
Moderator
Moderator
Posts: 4032
Joined: 25 Oct 2003, 19:39
Location: Thames Valley

Re: Oes 'na unrhyw siaradwyr Cymraeg yma?

Post by Gill the Piano »

Makes Welsh pronunciation seem a breeze, doesn't it? I read a lot of Irish chicklit and struggle with some of the names.
Heddiw, dw i wedi newid cael llyfrau o fi ffrind i - anrhegion Nadolig. Mae'r llyfrau sy enw 'Llwyau Caru' ac 'History of Lovespoons'. Diddorol iawn ac mwy defnyddiol na halwynau bath...
I play for my own amazement... :piano;
User avatar
dave brum
Executive Poster
Executive Poster
Posts: 2614
Joined: 16 Oct 2013, 17:23
Location: Birmingham, England

Re: Oes 'na unrhyw siaradwyr Cymraeg yma?

Post by dave brum »

Mae'n amser hir iawn ers i mi ddweud unrhywbeth o gwbl yn Gymraeg. Mae'r Gaeleg yn cymryd drosodd!!

Cyn yr wyliau, ffoniodd yr hen wraig yr oeddwn i arfer rhentu fflat oddi arni yn y Gogledd amser maith yn ol. Ond roeddwn i wedi synnu am nad oes bosib i mi gael sgwrs gyda hi yn Gymraeg. Mae hi'n ffonio bob Nadolig.
The world's unluckiest piano learner, quite possibly.
Gill the Piano
Moderator
Moderator
Posts: 4032
Joined: 25 Oct 2003, 19:39
Location: Thames Valley

Re: Oes 'na unrhyw siaradwyr Cymraeg yma?

Post by Gill the Piano »

Dw i wedi colli dwy dosbarth Cymraeg cyn Nadolig, achos mae rhaid i Eric fynd i'r ysbyty. Dw i'n anghofio fi cymraeg i! Mae rhaid i Eric cael llawdriniaeth fawr yn yr gwddwf, wedyn radiotherapi, wedyn adluniad deintiol, wedyn ffisiotherapi ac therapi amadrodd. Trefn hir, on mae'n gobaith, duw diolch.
I play for my own amazement... :piano;
User avatar
dave brum
Executive Poster
Executive Poster
Posts: 2614
Joined: 16 Oct 2013, 17:23
Location: Birmingham, England

Re: Oes 'na unrhyw siaradwyr Cymraeg yma?

Post by dave brum »

Wrth gwrs, mae llawer o bethau'n fwy pwysig (yn bwysicach) na cholli un neu dau dosbarth Cymraeg, Gillian fach! Mae Eric yn dy angen di nawr.....
The world's unluckiest piano learner, quite possibly.
User avatar
dave brum
Executive Poster
Executive Poster
Posts: 2614
Joined: 16 Oct 2013, 17:23
Location: Birmingham, England

Re: Oes 'na unrhyw siaradwyr Cymraeg yma?

Post by dave brum »

http://www.youtube.com/watch?v=c1b1s8et2e0

CIPOLWG ges i!

Collddail!

Gwnes i bob gamgymeriad yn y llyfr...

Dwi wedi bod yn gyfarwydd a Hwyl Fawr Heulwen ers cwpwl o fisoedd ar ol dechrau dysgu Cymraeg, ond tybed oeddwn, beth yn union y maen nhw'n canu amdano!!! Tan darganfod y fideo ar YT, gyda geiriau.

cipolwg=glance/glimpse
The world's unluckiest piano learner, quite possibly.
Gill the Piano
Moderator
Moderator
Posts: 4032
Joined: 25 Oct 2003, 19:39
Location: Thames Valley

Re: Oes 'na unrhyw siaradwyr Cymraeg yma?

Post by Gill the Piano »

Dydw i gallu clywed cerddoriaeth ar You Tube achos mae fi cyfryfiadur i yn hen iawn... :(
I play for my own amazement... :piano;
User avatar
dave brum
Executive Poster
Executive Poster
Posts: 2614
Joined: 16 Oct 2013, 17:23
Location: Birmingham, England

Re: Oes 'na unrhyw siaradwyr Cymraeg yma?

Post by dave brum »

Gill the Piano wrote:Dydw i gallu clywed cerddoriaeth ar You Tube achos mae fi cyfryfiadur i yn hen iawn... :(
Felly, does bosib i ti edrych ar fy sianel YT fy hun, ac yn mwynhau fy chwarae ac yn edrych ymlaen at llawer o lanllwythau newydd, te?
The world's unluckiest piano learner, quite possibly.
Gill the Piano
Moderator
Moderator
Posts: 4032
Joined: 25 Oct 2003, 19:39
Location: Thames Valley

Re: Oes 'na unrhyw siaradwyr Cymraeg yma?

Post by Gill the Piano »

Edrychais i'r sianel ar ty frawd; mae gen e cyfryfriadur state of the art...unrhywbeth electronig, ac mae rhaid e cael yr newyddach(?)... :roll:
I play for my own amazement... :piano;
User avatar
dave brum
Executive Poster
Executive Poster
Posts: 2614
Joined: 16 Oct 2013, 17:23
Location: Birmingham, England

Re: Oes 'na unrhyw siaradwyr Cymraeg yma?

Post by dave brum »

Gill the Piano wrote:Edrychais i'r sianel ar ty frawd; mae gen e cyfryfriadur state of the art...unrhywbeth electronig, ac mae rhaid e cael yr newyddach(?)... :roll:
If it's in your brothers' house .......yn nhy fy mrawd. Not yn ty or even ar ty. It's a nasal mutation but don't ask me why. I would imagine it's the same rule as 'yng Nghaerdydd - in Cardiff' sort of thing. Would be 'yng nghar fy mrawd (i)' also by the same rule. Heard it spoken and read it. With Cymraeg, you really do have to use your ears and let them be your guide quite often!

Beth yw 'newyddach' - dydy hi ddim ar 'Geiriadur.net'??
The world's unluckiest piano learner, quite possibly.
Gill the Piano
Moderator
Moderator
Posts: 4032
Joined: 25 Oct 2003, 19:39
Location: Thames Valley

Re: Oes 'na unrhyw siaradwyr Cymraeg yma?

Post by Gill the Piano »

Triais i dweud 'newest'. New = newyd - or newid? And the ach suffix usually equates to '-est'. I was MAKING IT UP! :)
I play for my own amazement... :piano;
User avatar
dave brum
Executive Poster
Executive Poster
Posts: 2614
Joined: 16 Oct 2013, 17:23
Location: Birmingham, England

Re: Oes 'na unrhyw siaradwyr Cymraeg yma?

Post by dave brum »

Dwi erioed wedi clywed y gair 'newyddach' o'r blaen. Baswn i ddweud rhywbeth fel 'diweddarach' (later, in time) the superlative being 'diweddaraf'.

Dyma fi'n malu'r awyr am 'superlatives' a finnau wedi cael 'ddi-raddio' yn Saesneg yn yr ysgol.
The world's unluckiest piano learner, quite possibly.
User avatar
dave brum
Executive Poster
Executive Poster
Posts: 2614
Joined: 16 Oct 2013, 17:23
Location: Birmingham, England

Re: Oes 'na unrhyw siaradwyr Cymraeg yma?

Post by dave brum »

Dydd Gwyl Dewi Hapus i bawb! A Chymru Rydd!!!

O gyda llaw, penblwydd hapus Justin Biebersley.
The world's unluckiest piano learner, quite possibly.
Gill the Piano
Moderator
Moderator
Posts: 4032
Joined: 25 Oct 2003, 19:39
Location: Thames Valley

Re: Oes 'na unrhyw siaradwyr Cymraeg yma?

Post by Gill the Piano »

Justin Bieber? Twll tin...
Dydd Dewi Sant hapus! Ces i tri anrhegion Dydd Dewi Sant - cenin Peidr, cenin peidr siocled a marmaled Cymraeg!
I play for my own amazement... :piano;
User avatar
dave brum
Executive Poster
Executive Poster
Posts: 2614
Joined: 16 Oct 2013, 17:23
Location: Birmingham, England

Re: Oes 'na unrhyw siaradwyr Cymraeg yma?

Post by dave brum »

Mae Biebersley yn canu allan ohoni, yn hollol amlwg. 'Jermain' oddi ar Y Llais yn llawer gwell, yr un fath ag Anna McLuckie.

Dim byd i mi am Ddydd Gwyl Dewi, dwi'n dathlu dim. Nadolig, penblwyddi ac yn y blaen. Ond o leiaf mae heulwen gwanwynnol gyda ni.
The world's unluckiest piano learner, quite possibly.
Gill the Piano
Moderator
Moderator
Posts: 4032
Joined: 25 Oct 2003, 19:39
Location: Thames Valley

Re: Oes 'na unrhyw siaradwyr Cymraeg yma?

Post by Gill the Piano »

Es i i'r dosbarth dydd iau a dw i wedi anghofio bod roedd Dydd Dewi Sant. Ond mae Gloria and Tina wedi cofio ac wedi cymryd anrhegion am pawb. Mae rhaid i fi prynu rhywbeth neis ar ei penblwyddwn
nawr!
I play for my own amazement... :piano;
User avatar
dave brum
Executive Poster
Executive Poster
Posts: 2614
Joined: 16 Oct 2013, 17:23
Location: Birmingham, England

Re: Oes 'na unrhyw siaradwyr Cymraeg yma?

Post by dave brum »

Dwi ddim yn siwr os roeddwn i wedi'i crybwyll o'r blaen ond mewn un siop Gymraeg yng Nghaernarfon gwelais i gwrs piano trwy gyfrwng y Gymraeg o'r enw 'Dwylo Ar Y Piano'. Wel, ble arall y fasech chi yn eu roi nhw????
The world's unluckiest piano learner, quite possibly.
Gill the Piano
Moderator
Moderator
Posts: 4032
Joined: 25 Oct 2003, 19:39
Location: Thames Valley

Re: Oes 'na unrhyw siaradwyr Cymraeg yma?

Post by Gill the Piano »

dave brum wrote:y fasech chi yn eu roi nhw????
Dydw i ddim yn deall... :cry:
I play for my own amazement... :piano;
User avatar
dave brum
Executive Poster
Executive Poster
Posts: 2614
Joined: 16 Oct 2013, 17:23
Location: Birmingham, England

Re: Oes 'na unrhyw siaradwyr Cymraeg yma?

Post by dave brum »

Gill the Piano wrote:
dave brum wrote:y fasech chi yn eu roi nhw????
Dydw i ddim yn deall... :cry:
Where else would you stick them???

Yn fy achos i,...........????

I used to use 'ble arall' in the same way as 'beth arall' (where else, what else).
The world's unluckiest piano learner, quite possibly.
Post Reply