Page 1 of 4

Posted: 27 Oct 2008, 10:53
by Nutroast
I had one of those too, but the wheels fell off.

Posted: 28 Oct 2008, 12:13
by Nutroast
I once had a cat that could project her puke over 2' away. It's nice to know we're all good at something :P

RIP Charlie. xxx

Hope you managed to rescue whatever it was that Sarah Jane targetted.

Jan
xx

Re: Oes 'na unrhyw siaradwyr Cymraeg yma?

Posted: 30 Oct 2008, 15:07
by Brumtuner
dave brum wrote:Wel, basai'n syniad da i weld os oes 'na unrhyw ymwelwyr i'r safwe yma sydd yn siarad neu'n dysgu Iaith y Nefoedd!

Efallai rydych chi'n dysgu'r piano trwy gyfrwng y Gymraeg :?:
http://www.translation-guide.com/free_o ... to=English

"Well , he ' had been heartburn idea good I see if is there ' I do any visitors I ' group Web site here who is speaking or ' heartburn learn Language the Heavens! Perhaps you are being you ' heartburn learn ' group piano by means of the she persuading"


I fully agree.

Posted: 30 Oct 2008, 16:44
by Brumtuner
Language of the Heavens?


Sounds horrible, all that saliva being gobbed about.

Posted: 30 Oct 2008, 17:18
by Moonlight
dave brum wrote:I'm also having a go at some Urdu too.
Thats good Dave, didn't you say you were learning another language too?

I started teaching myself Japanese just after starting univerisity, I managed to read Kana and a bit of Kanji ( Chinese characters ), and speak in very broken Japanese. I wanted to go on a course to learn it; but of course I have no money to do the things I want at the moment :evil: . So I have fogoten most of what I knew, but can still read it a bit. :) :(

Posted: 30 Oct 2008, 20:48
by Brumtuner
I was thinking of learning Tiptonese, av yow gorra web soit reckermundashun so's oi can lurn it quicka loik?

Posted: 30 Oct 2008, 21:05
by Brumtuner
I dain't realoize Mad o'Rourke wuz still gowin'. Dain't he sell iz pub chine when e got offad silly muney loik?

Posted: 31 Oct 2008, 09:28
by Brumtuner
Soz, can't help you with that one, I don't play the piano, I just tune 'em.

Posted: 31 Oct 2008, 16:10
by Brumtuner
Sparky, a sad loss to the used piano industry. I did a tuning or two for him over the years, jeeeez, what a cowboy! He used to drill holes through the top of the wrestplank and pour water in to make the pins tighter!

His real name was Sly. How apt.

He snuffed it btw. :lol:

Re: Oes 'na unrhyw siaradwyr Cymraeg yma?

Posted: 27 Jun 2010, 18:33
by Gill the Piano
Dave, rydw'in trio dysgu Cymraeg gyda tri ffrind...

Re: Oes 'na unrhyw siaradwyr Cymraeg yma?

Posted: 01 Jul 2010, 17:21
by Gill the Piano
Rydw i'n hooked on Pobol y Cwm iawn! Howzat for Wenglish then...? :)
Are you well? Haven't seen you on the forum for aaaaaages...

Re: Oes 'na unrhyw siaradwyr Cymraeg yma?

Posted: 02 Jul 2010, 18:09
by Gill the Piano
'...when I was a kid...Coronation Street...little...thing...was barm cake'
????????? :shock: :D
When's Grade 3 then? Are you doing the pieces?

Re: Oes 'na unrhyw siaradwyr Cymraeg yma?

Posted: 03 Jul 2010, 18:00
by Gill the Piano
Aha!!! I tell you, those mutations do my head in...
I hope you don't have to give up lessons...what about one a month? Shame you aren't a bit closer, I could shout at you - er, I mean give you lessons...
Whe's the concert? Is it all Anne's pupils?

Re: Oes 'na unrhyw siaradwyr Cymraeg yma?

Posted: 04 Jul 2010, 15:03
by Gill the Piano
Good man, hang on in there. and there's nothing to stop you getting the G3 music; you have the CDs to tell you if you're on the right track. and you can always post an anonymous YouTube so one (or all) of us can give you pointers! And that'd be free! Swop you for Welsh lessons! :D

Re: Oes 'na unrhyw siaradwyr Cymraeg yma?

Posted: 05 Jul 2010, 14:51
by Gill the Piano
I am actually starting to hear where they ought to be - nothing concrete, you just feel that something ain't quite how it orter sound!

Re: Oes 'na unrhyw siaradwyr Cymraeg yma?

Posted: 05 Jul 2010, 21:54
by Gill the Piano
Particularly since the sightreading pieces are designed to sound weird to catch you on the hop... :roll:

Re: Oes 'na unrhyw siaradwyr Cymraeg yma?

Posted: 09 Jul 2010, 18:29
by Gill the Piano
Who knows you there, apart from The Teacher? Would it matter?

Re: Oes 'na unrhyw siaradwyr Cymraeg yma?

Posted: 10 Jul 2010, 13:21
by Gill the Piano
Well don't do anything that'd make you uncomfortable. The whole point about learning the piano is to relax and enjoy yourself!

Re: Oes 'na unrhyw siaradwyr Cymraeg yma?

Posted: 11 Jul 2010, 20:13
by Gill the Piano
:piano;Attaboy - what a hero!!! Did you feel better for having done it?

Re: Oes 'na unrhyw siaradwyr Cymraeg yma?

Posted: 12 Jul 2010, 01:03
by AntonHinchliffe
Fi'n siarad Cymraeg :)

Re: Oes 'na unrhyw siaradwyr Cymraeg yma?

Posted: 13 Jul 2010, 13:14
by AntonHinchliffe
Fi'n gymro cymraeg, drwy a ddrwy! Ble wyt ti'n dod am 'te?
Do, fi'n chwarae'r piano! :)

Re: Oes 'na unrhyw siaradwyr Cymraeg yma?

Posted: 14 Jul 2010, 01:24
by AntonHinchliffe
Stori diddoreb iawn 'da ti! Mae'n rili'n neis i glywed (wel, darllen!) yr iaith allan y wlad, ti'n gwybod does dim llawer o phobol yng Nghymru sy'n gallu siarad yr iaith fel rhywun fel dy hunan, yn cynnwys fi! :P

Fi'n tua gradd 8 ar y piano. Mae gas gen i'r arholiadau, felly fi'n chwarae am bleser (ac weithiau arian!) Mae well gen i ymarfer repetoire, e.e ar hyn y bryd, Sospiro/Leibestraume - Liszt, Arabesque 1 - Debussy, Bach Partita's, etc.Fi'n wedi bod cyfeilydd ers fi'n gallu cofio! Gyda unawdau, deuawdd, cor...
Roeddwn i aelod yr Urdd phan oeddwn i'n ifanc, ond fi'n 19 nawr, a wedi golli'r diddoreb yng nghystadlaeuath. Fi'n astudio Dawns Gyfoes a Ballet, felly does dim lot o amser i neud pethau fel Eisteddfodau. Fi'n symud lan i Leeds yn mis Medi i mynd i'r Northern School of Contemporary Dance, felly bydd ddim amser i canu'r piano o gwbwl! :(

Mae flin 'da fi am y cymraeg! Does dim lot o gyfle i ymarfer yr iaith ers ysgol. Mae wedi bod 3 blynyddoedd ers siaradais i'r iaith fel hwn. Mae'n drist iawn rili, fi wedi gollwng yr iaith yn llawer! :(

Re: Oes 'na unrhyw siaradwyr Cymraeg yma?

Posted: 15 Jul 2010, 17:42
by Gill the Piano
Mae'n fi dosbarth Cymraeg heddiw, ond wedi anghofio fi llyfr...twpsyn! (feel free to correct me!)
Nos ma, dwi'n canu'r piano am cor cyngerydd.

Re: Oes 'na unrhyw siaradwyr Cymraeg yma?

Posted: 16 Jul 2010, 00:26
by AntonHinchliffe
Fi'n eitha iawn diolch Dave, a dy hunan?

Mae'n rili rhyfedd i ddysgu bod fy Cymraeg sy'n mor sbwriel! Mae'n annod iawn i wybod fi wedi golli'r iaith dros dim ond 3 blynyddoed. Fi'n gobeithio byddai'n dechrau i pigo lan yr iaith. Byddai'n neud fy ngorau glas o hyn ymlaen i gadw'r iaith yn fyw.

Roedd fy athro'n arweinydd hefyd, a chanais gyda fe yn y cor fel Treble ac phan oeddwn i'n bedwar a ddeg, Countertenor. Oedd cor eglwys, ond oeddwn i lwcus i cymryd rhan yn y cor. Mae'r safon yn eitha dda yno, gyda repetoire gyda Palestrina etc. Ces i wersi piano yn yr egwlys, ac phan oeddwn i'n pum ar ddeg, ces i swydd organ mewn y llan.

Mae'n ardderchog i glywed ti'n wedi cael profiadau dda gyda'r arholiadau, ac mae'n rili ardderchog i glywed y canlyniadau! Da iawn ti a phob lwc gyda gradd 3 hefyd, dylet ti bod yn iawn gyda'r distinction 'da ti :D Addysgais i piano am tipyn o amser, ac doedd y calyniaday'n isod Merit. Fi'n meddwl mae'n bwysig iawn i ddysgu cerddoriaeth allan yr arholiadau, (deuawdau rili bwysig!) i datblygu deimladrwydd cerddorol ac cael amser i ddysgu heb y sang o'r syllabus requirement ond mae neis am eraill i defynyddio'r arholiadau a monitor eu datblygu.

Diolch am y gyfle i aros 'da dy hunan ac dy wraig! Chau! Fi'n gobeithio byddai'n gallu cael sneak mewn y stwidio yn yr ysgol a cael chwarae bach o dro i ddro ;) Ie, fi rili lico Leeds, fi'n eitha cosmopolitan felly byddai'n goroesi. Ond byddai'n golli'r draeth, achos ble fi'n byw ar hyn y bryd sy'n dim ond 5 munud o'r dwr. Fi'n byw rhwng Abertawe a Chaerdydd. Dyna lot o fy ffrindiau ac aeold nheulu'n dod o Bontardawe, felly fi'n myn lan yno a weithiau :)

Re: Oes 'na unrhyw siaradwyr Cymraeg yma?

Posted: 17 Jul 2010, 18:27
by AntonHinchliffe
Shwmae Dave? Ti di mwynhau dy sesiwn am ddoe? Ti di codi dy siopa wrth Iceland yn y diwedd?!

Mae'r ffordd gorau i ymarfer Sightreading? Emynau. Ddysgais i sightreading drwy'r swydd egwlys. Dyna digon o gerddoriaeth i defnyddio yn lyfrau emynau, felly does dim rhaid i brynnu lyfrau arall :) Hefyd, mae'r cerddoriaeth emyna yn helpu di datblygu musical awareness, harmony, structure etc,. Mae'n eitha defynddol hefyd os oeddwn i mewn priodas gyda no show organists! Haha.

Fi'n iawn gyda'r siarad, nid y sgrifennu'n anffoddus. Fi'n gallu deall bopeth ti'n sgrifennu, ond fi'n wedi anghofi stwff fel treigladau a stwff fel hyn. Byddai'n cael edrych am fy lyfrau ysgol, ond bydd y tasg anodd i ddysgu le fi wedi rhoi nhw yn gyntaf :|

Ti'n cywir, fi'n dod o Port Talbot. Fi ddim yn meindio Abertawe, mae'n gweddol. Ond bydd rhaid i mi cytuno, fi well gen i Caerdydd hefyd. Fi'n astudio ar y Bae ar y benwythnow yn y WMC gyda'r Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru (yn gynt Diversions), felly fi'n ar y dren i Caerdydd mwy nag Abertawe. Fi'n lico'r siop cerdd yn y Arcade? Fi ddim yn siwr am Gamlins, fi'n meddwl mae'n dal yno. Fi'n mynd i Castell-Nedd os mae rhaid i fi ymweld a'r siop cerdd.

Re: Oes 'na unrhyw siaradwyr Cymraeg yma?

Posted: 28 Sep 2010, 12:51
by Blodwen
Helo Dave!

Fi'n credu dy fod ti'n cywir. Es I ysgol cerddorol iawn, a nes i chael fy nghodi lan gyda cerddoriaeth drwy canu a piano. Nes i gystadlu yn eisteddfodau pan oedden i'n ifanc. Cafodd fy'n fam i llwyddiant sawl gwaith yn Llangollen, mae'n thad I'n chwaraer piano, na'th e passio'i gradd wyth a ma fe'n canu mewn cor meibion, fellu ma cerddoriaeth yn fy ngwaed!

Fi mor falch des i dros y bwrdd yma, ma fe'n neis iawn I siarad gyda oedolion sy'n dysgu'r piano, ac I gael rhywle I rhannu profiadau gyda pobl.

Re: Oes 'na unrhyw siaradwyr Cymraeg yma?

Posted: 28 Sep 2010, 18:27
by Gill the Piano
Ie, dipyn bach iawn, iawn... :roll:

Re: Oes 'na unrhyw siaradwyr Cymraeg yma?

Posted: 22 Nov 2010, 17:49
by Gill the Piano
Ond rydw i'n byw yn Buckinghamshire, a mae'n Slough yn Berkshire nawr!
Was that right? Ish?

Re: Oes 'na unrhyw siaradwyr Cymraeg yma?

Posted: 29 Nov 2010, 18:57
by Gill the Piano
Rydw i wedi prynu llyfr hen am Amazon: Clychau'r Nadolig. Mae'n saith garolau: Roedd yn y wlad honno; Awn i Fethlem; Ar gyfer heddiw'r bore; Henfynnch iti,faban sanctaidd; Clwych adrodd mawr gariad; Rhown foliant io'r mwyaf; Blant adda 'mbartowch.
Rydw i'n gallu chwarae garolau, ond dw i ddim'n gallu siarad geirio!

Re: Oes 'na unrhyw siaradwyr Cymraeg yma?

Posted: 30 Nov 2010, 18:24
by Gill the Piano
My little dictionARy can't cope with that...!

Re: Oes 'na unrhyw siaradwyr Cymraeg yma?

Posted: 01 Mar 2011, 19:15
by Gill the Piano
What does 'a dros' mean? Can't find a meaning for it. I take it to mean 'up the Welsh'. In a nice way... I hope it isn't rude, as someone seems to have reported it as unsuitable! :D

Re: Oes 'na unrhyw siaradwyr Cymraeg yma?

Posted: 02 Mar 2011, 20:15
by Gill the Piano
dave brum wrote:Clayderman
Any more of that and you're BARRED! :)

Re: Oes 'na unrhyw siaradwyr Cymraeg yma?

Posted: 30 Mar 2011, 17:03
by Gill the Piano
Got the gist - sort of - that it was about contemporary Welsh music. And Froggie supermarkets...and bhangra and guitars....translation please? :roll: :D

Re: Oes 'na unrhyw siaradwyr Cymraeg yma?

Posted: 31 Mar 2011, 21:11
by Gill the Piano
OO-er! :shock:

Re: Oes 'na unrhyw siaradwyr Cymraeg yma?

Posted: 13 Apr 2011, 09:22
by Blodwen
Siwmai!
Dydw I ddim yn gwrando llawer o gerddoriaeth gymraeg, yn enwedig roc a pop gymraeg! Fi'n hoffi emynau gymraeg a cerddoriaeth cor meibion ond dydw I ddim wedi clywed roc a pop gymraeg am blynyddoedd, ers Ysgol Gynradd!

Re: Oes 'na unrhyw siaradwyr Cymraeg yma?

Posted: 03 Oct 2011, 17:31
by Gill the Piano
Dwi'n trio ond mae'n galed iawn iawn! I cannot tell you what that last sentence did to my spellcheck (which I cannot turn off!!)Dwi'n edrych Pobol Y Cwm pob noswaith (mae Brandon wedi marw!!) a dw i'n gobeithio pan cymraeg mae'n mynd mewn fi...head. Pen!

Re: Oes 'na unrhyw siaradwyr Cymraeg yma?

Posted: 04 Oct 2011, 15:23
by Gill the Piano
Heno, dw i'n mynd edrych AR Pobol Y Cwm, gweld os rhywun mynd llabyddio Gary Monk.

Re: Oes 'na unrhyw siaradwyr Cymraeg yma?

Posted: 06 Oct 2011, 17:52
by Gill the Piano
Mae'n Gary Monk yr baddie!
Dioch - dw i'n trio iawn siarad Cymraeg da, ond mae'n galed iawn iawn! Rydw i wedi mynd i'r dosbarth Cymraeg heddiw. Not that you'd ever think it...:)

Re: Oes 'na unrhyw siaradwyr Cymraeg yma?

Posted: 07 Oct 2011, 17:46
by Gill the Piano
Ooo, I love Monk - although I think the first series assistant was better.
Ooo, dw i'n caru Monk - ond dw i'n credu pan yr cyfnerthwr cyfres cyntaf roedd yn rhagor...

Re: Oes 'na unrhyw siaradwyr Cymraeg yma?

Posted: 08 Oct 2011, 19:35
by Gill the Piano
...a dw i'n caru'r canu Randy Newman! Yfory dw i'n mynd i'r Caerphilly (Caerffili? dunno) ar gweld conffirmasiwn fi merch-Duw, Natasha.Dw'i ddim wedi gweld hi ers marwodd y Twysoges Diana.

Re: Oes 'na unrhyw siaradwyr Cymraeg yma?

Posted: 09 Oct 2011, 17:53
by Gill the Piano
Why aren't you teaching Welsh professionally - or coaching it??? You ought to, you know!
Roedd yr cadarnhad dda iawn - ond roedd yr organydd croch ac gyflym iawn iawn; credais i bod fi clustiai a fi ysgyfaint wedi ymyrwygo.

Re: Oes 'na unrhyw siaradwyr Cymraeg yma?

Posted: 10 Oct 2011, 19:34
by Gill the Piano
Well piano lessons are no problem. Apart from your delicate nerves and my hair-trigger temper....:D
I was trying to say 'burst' rather than 'tear' - ymyrwgo was the closest I could find. That organist is the sole reason why my friend goes to the early service - where he DOESN'T play...

Re: Oes 'na unrhyw siaradwyr Cymraeg yma?

Posted: 11 Oct 2011, 16:08
by Gill the Piano
Ie, ond dw i ddim'n gallu credu that gyflym...:D

Re: Oes 'na unrhyw siaradwyr Cymraeg yma?

Posted: 12 Oct 2011, 18:56
by Gill the Piano
nwylo? Beth sy yma? I know it's something mutated, but can never work them forwards, let alone backwards!

Re: Oes 'na unrhyw siaradwyr Cymraeg yma?

Posted: 13 Oct 2011, 01:04
by Gill the Piano
Not....not....GASP....your DRINKING ARM?????????????????? :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:

Re: Oes 'na unrhyw siaradwyr Cymraeg yma?

Posted: 13 Oct 2011, 18:48
by Gill the Piano
Dw i ddim wedi impressed yr dosbarth Cymraeg gyda fi hanes am confirmasiwn heddiw, achos caes i ysgyfaint tost...:( Ond dw i'n sure byddan (?) impressed wythnos nesa!
Hope your injuries feel better soon, cherub!

Re: Oes 'na unrhyw siaradwyr Cymraeg yma?

Posted: 16 Oct 2011, 15:51
by Gill the Piano
Na, dw i ddim wedi ysmugu byth. Ond mae 'n fi ysgyfaint i totally buggered...dw i'n cael cripsticker am y modur, hough, so it's dim pob bad! :D
Dw i'n gobeithio pan wyt ti'n teimlo dda nawr.

Re: Oes 'na unrhyw siaradwyr Cymraeg yma?

Posted: 17 Oct 2011, 17:28
by Gill the Piano
Speaking of motors, there is, as the frogs would say, une voiture outside my house now. I, as the gogs would say, have a driving lesson at half past nine, and my wife has one at ten.Now I have to make sure that my underwear {is clean in case anything happens?} as I try to make sense of the traffic in (as the Brums say) Halesowen, Solihull or even Kings Heath or {no idea. But then I don't speak ANY Brum... :D }.
Well? How'd I do? And sut roedd yr gwers gyrru?

Re: Oes 'na unrhyw siaradwyr Cymraeg yma?

Posted: 11 Dec 2011, 15:26
by Gill the Piano
I got that except the last bit - dim mwy o gliwiau... It's not that horrid Steinway, is it...? :shock: :lol:

Re: Oes 'na unrhyw siaradwyr Cymraeg yma?

Posted: 12 Dec 2011, 15:54
by Gill the Piano
Good boy...soon have you back in the saddle again!