Page 4 of 4

Re: Oes 'na unrhyw siaradwyr Cymraeg yma?

Posted: 02 Mar 2014, 16:58
by Gill the Piano
I would have understood 'ble arall'. Wel, mae'r possibilidiau 'n ddiddiwedd!

Re: Oes 'na unrhyw siaradwyr Cymraeg yma?

Posted: 02 Mar 2014, 17:45
by dave brum
Bues i yn y dre yn gynharach a chlywais y Gymraeg tra bod yn cerdded trwy'r Bullring. Mae coets mawr 'Llew Jones' wedi dod i lawr o Lanrwst gyda siopwyr. Anffoddus bod John Lewis yn peidio bod ar agor tan 2015.

Re: Oes 'na unrhyw siaradwyr Cymraeg yma?

Posted: 04 May 2014, 13:54
by dave brum
Rydyn ni'n mynd i Henffordd yfory, mae Waitrose newydd agor yno!

Re: Oes 'na unrhyw siaradwyr Cymraeg yma?

Posted: 05 May 2014, 18:02
by Gill the Piano
Henfford? Ydy hwn Old Street? Mewn Brum? Ble mae'r orsaf railfford?

Re: Oes 'na unrhyw siaradwyr Cymraeg yma?

Posted: 05 May 2014, 18:24
by dave brum
http://cy.wikipedia.org/wiki/Henffordd

Roedd piano ar werth mewn siop gelfi Sefydliad Prydeinig y Galon (British Heart Foundation) am £75, ac roeddwn i wedi gwneud gig am ddim eto arni. Ond dydy Henffordd ddim mor gyfeillgar a Brym, a chymerodd neb unrhyw sylw arna i :( :piano;

Clywaist ti Sian James yn canu ar In Tune (yn fyw o Dalacharn, hen gartref Dylan Thomas) heno? Cwrddais i Sian ar ol gig telyn wnaeth hi yn Wrecsam flynyddoedd yn ol ac mae hi mor hapus a swynol i gynnal sgwrs efo.

http://www.sianjames.co.uk/

Re: Oes 'na unrhyw siaradwyr Cymraeg yma?

Posted: 06 May 2014, 19:21
by Gill the Piano
Nac ydw. Roedd Eric mewn yr ysbyty heno argyfwng, a roeddwn i gyda fe dan yn hwyr.

Re: Oes 'na unrhyw siaradwyr Cymraeg yma?

Posted: 06 May 2014, 19:36
by dave brum
Gill the Piano wrote:Nac ydw. Roedd Eric mewn yr ysbyty heno argyfwng, a roeddwn i gyda fe dan yn hwyr.

Oh, na. Gobeithio'r bydd e allan a nol i'r arfer :mrgreen: cyn bo hir. Yn Rhydychen ydy o?

Re: Oes 'na unrhyw siaradwyr Cymraeg yma?

Posted: 07 May 2014, 16:07
by Gill the Piano
Ydy, ond mae e'n ar cartref nawr. Mae rhaid e fynd ar radiotherapi pump dyddiau mwy ac mae e wedi cwpla.

Re: Oes 'na unrhyw siaradwyr Cymraeg yma?

Posted: 07 May 2014, 16:42
by dave brum
There is a must on him. Mae rhaid IDDO FE + soft mutation.

Neu 'mae rhaid i...(name).

Mae rhain iddi hi fod yn gyfnod ansicr gyda Eric...

Re: Oes 'na unrhyw siaradwyr Cymraeg yma?

Posted: 08 May 2014, 17:54
by Gill the Piano
dave brum wrote:Mae rhain iddi hi fod yn gyfnod ansicr gyda Eric...
Eh?

Chwaeron ni Scrabble yn Cymraeg heddiw. Anodd iawn!

Re: Oes 'na unrhyw siaradwyr Cymraeg yma?

Posted: 09 May 2014, 19:03
by dave brum
Gill the Piano wrote:
dave brum wrote:Mae rhain iddi hi fod yn gyfnod ansicr gyda Eric...
Eh?

Chwaeron ni Scrabble yn Cymraeg heddiw. Anodd iawn!
Gwelais i hi mewn siop yn un o'r arcedau Caerdydd pythefnos yn ol.

It must be an unsure time with Eric (at the moment). Rhaid, not rhain. Mae rhaid i mi....= I must ........

Re: Oes 'na unrhyw siaradwyr Cymraeg yma?

Posted: 09 May 2014, 20:32
by Gill the Piano
So what's 'rhain'? Was it just a fatfinger slip? And Trinity St David's didn't recognise 'gyfnod' either. I'm having serious doubts about that site...

Re: Oes 'na unrhyw siaradwyr Cymraeg yma?

Posted: 09 May 2014, 20:48
by dave brum
Rhain/rheiny I think are words for this and these but will have to check them out in my dic,

Online translators are a waste of space, and they don't do the job. Y Geiriadur Mawr is the best resource.

Re: Oes 'na unrhyw siaradwyr Cymraeg yma?

Posted: 10 May 2014, 03:47
by Gill the Piano
I went for the Trinity St David one because I thought a Welsh university one would be good. But it's amAZing what words it doesn't have...

Re: Oes 'na unrhyw siaradwyr Cymraeg yma?

Posted: 04 Aug 2014, 06:36
by dave brum
I learned this idiomic question on Catchphrase (cwrs Cymraeg y BBC) pan oeddwn yn y proses cynnar o ddysgu:

Fuest ti erioed yn........? (Have you ever been to......?) The 'chi' form would be 'fuoch chi erioed yn....?'

Er enghraifft (e.g)

Fuest ti erioed yng Nghanolfan y Cymry Llundain ar Grays Inn Road, Gill? Mae siop pianos gerllaw ar yr un ochr y ffordd, Peregrines.

Re: Oes 'na unrhyw siaradwyr Cymraeg yma?

Posted: 04 Aug 2014, 18:20
by Gill the Piano
Dw i wedi bod i'r cwrs un dydd a'r canolfan Cymraeg, ond bues i gyda pedwar ffrind felly gallais i ddim yn diflannu ar siopa pianos!

Re: Oes 'na unrhyw siaradwyr Cymraeg yma?

Posted: 04 Aug 2014, 19:06
by dave brum
Mae'r lle yn swnio'n diddorol, gwelais i hi ar 'Google Streetmaps'.

Es i ''r Bala wythnos yn ol ddydd Sul diwethaf a phan oeddwn i'n dysgu, es i ar rhyw achlysur cymdeithasol i ddysgwyr yno yn Neuadd Buddug. Roedd dau ferch yno o Gilgwri (the Wirral) ac yn ystod yr adloniant gerddorol, aeth un ohonyn nhw ar ei thraed, mynd at y piano a'i chwarae'n dda iawn!!

Re: Oes 'na unrhyw siaradwyr Cymraeg yma?

Posted: 04 Aug 2014, 19:37
by Gill the Piano
Dw i wedi weld llun o'r siopa rhywle, ond dydw i ddim yn cofio ble. Ydy siopa gwyn grda drws ar y cornel?

Re: Oes 'na unrhyw siaradwyr Cymraeg yma?

Posted: 04 Aug 2014, 20:01
by dave brum
Y siop pianos wedi lliwio'n wyn, os dwi'n cofio'n iawn. Peregrine Pianos.

Re: Oes 'na unrhyw siaradwyr Cymraeg yma?

Posted: 05 Aug 2014, 15:18
by Gill the Piano
Dw i'n mynd edrych ar lein.

Re: Oes 'na unrhyw siaradwyr Cymraeg yma?

Posted: 05 Aug 2014, 15:21
by Gill the Piano
Ydy, mae 'r drws ar y cornel. Os dw i'n mynd cwrs Cymraeg arall, dw i'n mynd cael awr cinio mewn y siopa.

Re: Oes 'na unrhyw siaradwyr Cymraeg yma?

Posted: 05 Aug 2014, 15:38
by dave brum
...ac yn esgus bod yn gwsmer gyda miloedd a miloedd o bunau i wario ar y fodel ddiweddaraf te??

Re: Oes 'na unrhyw siaradwyr Cymraeg yma?

Posted: 05 Aug 2014, 16:56
by Gill the Piano
Fi, eraill...os mae gen i arian am fi mam! Dw i'n hoffi Bosendorferau. Dim ond tri deg mil punt. Mwy am grand piano!

Re: Oes 'na unrhyw siaradwyr Cymraeg yma?

Posted: 05 Aug 2014, 19:59
by dave brum
Oes lle gyda ti yn eich bwthyn bach cysurus efo'i llwyth o offerynau cerddorol ac arwyddion mawr? (Galla i ddweud 'arwyddion mawrion', ond dwi ddim yn fardd).

Re: Oes 'na unrhyw siaradwyr Cymraeg yma?

Posted: 06 Aug 2014, 18:29
by Gill the Piano
Oes wastod lle am Bosendorfer...

Re: Oes 'na unrhyw siaradwyr Cymraeg yma?

Posted: 06 Aug 2014, 19:30
by dave brum
...ond nid os ydych chi'n byw lle dwi'n byw, na ydy'r ateb pendant. Ond mae lle am set deledu pedwar deg modfedd. Tybed os ydy'ch ty yn fwy nac yn llai na fy lle bach i??? Gawn ni weld.

Re: Oes 'na unrhyw siaradwyr Cymraeg yma?

Posted: 06 Aug 2014, 19:37
by Gill the Piano
Mae'r bwthyn bach, ond dw i'n dda findio lleoedd ar gyfer pethau.

Re: Oes 'na unrhyw siaradwyr Cymraeg yma?

Posted: 06 Aug 2014, 19:40
by dave brum
Brenin mawr, piano ar ben piano. Gobeithio bod lle amdanaf fi yno, wel, i fod yn uniongyrchol, fy mol cacennau i!

Re: Oes 'na unrhyw siaradwyr Cymraeg yma?

Posted: 06 Aug 2014, 19:45
by Gill the Piano
Bydd i prynu llawer o cacen.

Re: Oes 'na unrhyw siaradwyr Cymraeg yma?

Posted: 06 Aug 2014, 20:06
by dave brum
Mae'n werth llenwi'ch stumog cyn dechrau ar yr antur rhyfedd o chwarae offerynau rhyfedd. Wyt ti'n cael yr un peth ar ol pob gwasanaeth/oedfa bob dydd Sul? Mar rhaid i'r ficer brynu battenberg ar gyfer y cor, blaenorion - a rheolwraig y cerddoriaeth a'r symud y bysoedd!

Re: Oes 'na unrhyw siaradwyr Cymraeg yma?

Posted: 07 Aug 2014, 18:24
by Gill the Piano
Dy dw i ddim yn aros ar ol yr gwasanaeth; dw i'n casglu'r arian ac scarper.

Re: Oes 'na unrhyw siaradwyr Cymraeg yma?

Posted: 07 Aug 2014, 18:46
by dave brum
Dyna fe, gwneud yn siwr dy fod ti'n dethol emyn offrwm/casgliad efo digon o bennodau er mwyn i bob rhes, cornel a'r modfedd sgwar o'r gynulleidfa'n rhoi pob ceiniog olaf at yr Arglwydd, well Arglwydd Gill ta beth!!

Pan oeddwn yn mynd i eglwys, oeddwn i'n meddwl bod na rhywbeth doniol iawn am y rhan pan mae'r gweinidog yn cyhoeddi; 'Gawn ni ddangos arwydd o heddwch wrth ein gilydd' neu 'let us offer one another a sign of peace'. Na ddangosodd F.F unrhyw arwydd i fi neu fy ngwraig, er gwaethaf bod yn brysur yn siglo llaw pawb arall.

Dyna ti! Digon o Gymraeg yno, Mrs Green??

Re: Oes 'na unrhyw siaradwyr Cymraeg yma?

Posted: 07 Aug 2014, 19:21
by Gill the Piano
Didn't get the first bit...but yes, the sign of peace always makes me want to do the hippy peace sign, whilst saying 'peace, man...'. Dw i'n merch ddrwg.

Re: Oes 'na unrhyw siaradwyr Cymraeg yma?

Posted: 07 Aug 2014, 19:56
by dave brum
Gwnes i newidiad bach i'r neges y dywedaist ti dy fod ti'n peidio deall, ond dyma ychydig o help:

dethol=to select
offrwm neu casgliad=offertory
rhes=row
cynulleidfa=congregation/audience
pob ceiniog olaf=every last penny
yr Arglwydd=the Lord
doniol=amusing
F.F=athrawes piano twyll o Birmingham.

Dywedais i wrth un o'r wardenau'r eglwys unwaith 'peace be with you' yn Gymraeg un fore Sul (bydd heddwch arnoch chi). Cefais fy nghyngori i 'wash my mouth out after saying that'. Y Sul wedyn, aeth yr un warden ataf gyda'r un gyfarch, a dywedais yn Arabeg (asalaam o alaikum). Yr un driniaeth ges i. Dwi wedi gadael y gynulleidfa ar' eglwys cyn ffeindio allan beth oedd y gyfarch yn LLadin!!!

Re: Oes 'na unrhyw siaradwyr Cymraeg yma?

Posted: 07 Sep 2014, 10:32
by dave brum
Felly, nawr ein bod ni yn y lle iawn (!) beth ydy enw eich mab bach, Blodders? Oes mwy o blant 'da chi? A wyt ti'n dal i fyw yn Abertawe??

Ym mis Medi llynedd, aethon i yno am wibdaith fach y dydd, rydyn ni wedi parcio yn y Parcio a Theithio oddiar Ffordd Fabian, ond roedd yn drec mawr a hir, 120 milltir, y fwyaf pell yr ydyn ni wedi bob erioed mewn 1 dydd!

Re: Oes 'na unrhyw siaradwyr Cymraeg yma?

Posted: 24 Sep 2016, 16:22
by dave brum
Cyn i mi anghofio yn gyfangwbl sut i siarad a sgrifennu'r hen iaith.....sut mae'r dosbarth Cymraeg yn mynd ymlaen, Gill?

Re: Oes 'na unrhyw siaradwyr Cymraeg yma?

Posted: 25 Sep 2016, 13:24
by Gill the Piano
Yn araf, bach! Mae un ffrind yn y grwp yn cael cansar nawr. Ydi ni'n drist iawn. Ydch chi wedi weld yn y papur bod does llawer o Scrabble Cymraeg yn gwerthu nawr achos mea'n rhy anodd? Ydy ni'n chwarae Scrabble Cymraeg yn y dosbarth weithiau - ydy ni'n clefar iawn!

Re: Oes 'na unrhyw siaradwyr Cymraeg yma?

Posted: 25 Sep 2016, 14:25
by dave brum
Basai hi'n fraint mawr i chwarae Scrabble Cymraeg i mi....hyd yn oed yn Saesneg gan bod fy ngwraig yn dioddef o dyslexia.

Mae'n ddrwg gen i glywed am dy ffrind, Gill - ond dda bod ti'n dal i hedfan y Ddraig Goch yno!

Re: Oes 'na unrhyw siaradwyr Cymraeg yma?

Posted: 25 Sep 2016, 19:40
by Gill the Piano
Mae fi gwr yn dyslexic hefyd...dydy ni'n gallu chwarae yn Saesneg!

Re: Oes 'na unrhyw siaradwyr Cymraeg yma?

Posted: 25 Sep 2016, 20:48
by dave brum
Mae Molly, sy'n mynd i'r un eglwys a ni, yn bencampwraig Scrabble Saesneg. Un prynhawn Sadwrn cyn i mi ddychwelyd i'r gwaith (mae gen i swydd rhan-amser nawr, y tro cyntaf mewn 19 mlynedd!) gwnaeth 4 ohonom ni ymgasglu yn fflat Thelma ar gyfer pencampwriaeth Scrabble, daeth Molly'n gyntaf - finnau'n ail!

Re: Oes 'na unrhyw siaradwyr Cymraeg yma?

Posted: 26 Sep 2016, 15:40
by Gill the Piano
Ble mae'r swydd? Swydd neis? Ne diflas?

Re: Oes 'na unrhyw siaradwyr Cymraeg yma?

Posted: 26 Sep 2016, 17:54
by dave brum
Neis iawn - a llawer gwell na bod ar fudd-daliadau (benefits) gan fy mod i'n gwneud rhywbeth ac yn ymarfer fy ymenydd hefyd. Yn rhan amser (17 awr) mewn siop Co-Op lleol. Fi'n gyfrifol am y bara ffres, cookies, pies ayyb. Mae rhaid i my ddechrau'n gynnar iawn, weithiau. Dwi wedi bod yn gweithio yno ers 2il Mehefin eleni.

Re: Oes 'na unrhyw siaradwyr Cymraeg yma?

Posted: 26 Sep 2016, 20:04
by Gill the Piano
Dda iawn! Oes gostyngad staff yna?

Re: Oes 'na unrhyw siaradwyr Cymraeg yma?

Posted: 26 Sep 2016, 21:30
by dave brum
Oes. Wrth gwrs. Deg y cant, ac eithrio ddydd talu, pan mae'r gostyngiad yn ugain.