Page 3 of 4

Re: Oes 'na unrhyw siaradwyr Cymraeg yma?

Posted: 16 Nov 2013, 17:49
by Gill the Piano
So 'wedi cynhyrchu' means 'has been produced'? You don't need any ' mae' in front of it? I've noticed on PYC that hardly anyone says 'dw i'n mynd i'r siopa', just 'mynd i'r siopa'. I think I learned Welsh too early; it's getting shorter and shorter. If I'd left it a bit longer I'd only have had to learn half of what I have done...

Re: Oes 'na unrhyw siaradwyr Cymraeg yma?

Posted: 16 Nov 2013, 19:48
by dave brum
Yes, or simply 'produced', doesn't matter how you say it just as long as it's in that tense, .....ED. 'CYNHYRCHWYD GAN....' is quite a common way of saying 'produced by', or the word 'cael' is also used quite often, as in 'wedi caei ei gynhyrchu' or 'wedi cael ei chynhyrchu' (lit. had its production), but that's quite a showy offy way of saying what you can just use the wedi for, followed by the verb.

I could have said 'mae hi wedi cynhyrchu gan yr un.....' or 'mae hi wedi cael ei chynhyrchu gan....' which would have sounded much more formal: It has been produced by. I just wanted to say 'Produced by', so I could have either said that, or 'cynhyrchwyd gan....'.

Okay. Fi'n mynd i'r siopau.....would hear that in Cwmderi or possibly anywhere in Sir Gar! Dwi'n mynd....is Northern.

Re: Oes 'na unrhyw siaradwyr Cymraeg yma?

Posted: 17 Nov 2013, 17:09
by Gill the Piano
Diolch yn fawr! Dw i'n edrych Hwb ar S4C nawr; dw i'n gobeithio dysgu rhywbeth!

Re: Oes 'na unrhyw siaradwyr Cymraeg yma?

Posted: 17 Nov 2013, 18:06
by dave brum
Mae ffilm 'da fi sy'n dangos y dalentog a ddawnus Caryl Parry Jones o'r enw ''Steddfod 'Steddfod' ac yn y ffilm, mae Caryl yn chwarae sawl rhan ac ym mhob rhan mae hi'n 'rhoi ymlaen' yr acenion gwahanol Cymraeg Cymru. Un gymeriad oedd merch ysgol gwael o Gaernarfon, un oedd gweithwraig fferm o ardal wledig y Gogledd, a'r llall oedd aelodau cor o Lanelli...acen 'Pobol Y Cwm' wrth gwrs. Yn Saesneg, wrth gwrs the richest Welsh accents are to be found in the valleys and Swansea. In the North West the richness goes but the Welsh lilt stays (Aled Jones). However in the North East, from Rhyl eastwards and Chirk northwards the dialect is basically Scouse without the richness, la! Then 'Kairdiff' has its own accent, which has spread to Newport and Barry (Stan Stennett).

Dwi ddim wedi gweld Pobol Y Cwm ers blynyddoedd....a daro, Dechrau Canu ymlaen heno, does dim siawns o'i gweld hi eto... Ond pob tro yn y gorffennol, fe ges i anhawsterau mawr wrth deall yr acenion Sir Gar. Ond mae Huw Edwards yn dod o Langennech a phan mae e'n arfer gwneud stwff Cymraeg, doedd dim sut anhawsterau o gwbl er bod tipyn bach o acen 'da fe!

Re: Oes 'na unrhyw siaradwyr Cymraeg yma?

Posted: 17 Nov 2013, 20:32
by Gill the Piano
I'm going to have to sit with the dictionary for a while before I get back to you... :shock: :lol: Sort of got the gist of it though...

Re: Oes 'na unrhyw siaradwyr Cymraeg yma?

Posted: 17 Nov 2013, 20:54
by dave brum
Pob lwc Gill. Dwi wedi ceisio bod mor Deheuol a sy'n bosib i ti

I've tried to be as South Walian as I could for ya!

Eitem diddorol ar Countryfile heno am ffermwraig ifanc 23 oed o'r enw Caryl Hughes a oedd wedi ennill cystadleuaeth gan yr Ymddiredolaeth Genedlaethol (National Trust) i reoli fferm yn Eryri ac i ddysgu manylion man o fywyd ar y fferm....a siawns mawr i gael gyrfa fel ffermwraig.

Re: Oes 'na unrhyw siaradwyr Cymraeg yma?

Posted: 18 Nov 2013, 18:10
by Gill the Piano
Ydy, ond mae hi'n dweud bod os dydy hi'n hoffi hwn, mae hi 'n gallu mynd gwneud rhywbeth arall!

Re: Oes 'na unrhyw siaradwyr Cymraeg yma?

Posted: 18 Nov 2013, 22:31
by dave brum
Wel, dydy ysgloriaeth (scholarship) Caryl ddim ond yn para am flwyddyn. Wedyn, bydd rhaid iddi hi wneud rhywbeth arall....ond mae'i theulu hi yn Nyffryn Ceiriog yn ffermwyr i gyd, felly bydd dim anhawsterau ganddi hi i gael cyflogi wedyn. Pob lwc, Caryl (a Mist y ci defaid).

http://www.nationaltrust.org.uk/article-1355793691813/

Re: Oes 'na unrhyw siaradwyr Cymraeg yma?

Posted: 19 Nov 2013, 18:40
by Gill the Piano
Ah, credais i bod mae hi ar y fferm am byth...

Re: Oes 'na unrhyw siaradwyr Cymraeg yma?

Posted: 19 Nov 2013, 19:28
by dave brum
Am wn i, na. Ond efallai os bydd Caryl yn llwyddo, bydd posibilrwydd o gael swydd pendant yn Llyndy Isaf. Ydych chi byth yn gwybod!!!!!

Ger fferm Caryl yn Nant Gwynant (rhwng Capel Curig a Beddgelert) ym 1981, des i mewn cysylltiad a'r Gymraeg am y tro cyntaf erioed, pan arhosais i mewn canolfan preswyl Awdurdod Addysg Sandwell yno (Plas Gwynant).

Re: Oes 'na unrhyw siaradwyr Cymraeg yma?

Posted: 20 Nov 2013, 16:19
by Gill the Piano
dave brum wrote:Am wn i, na.
Wossat then? I find the online dictionary not so good for phrases like that!

Re: Oes 'na unrhyw siaradwyr Cymraeg yma?

Posted: 20 Nov 2013, 17:45
by dave brum
Am wn i = As far as I know, as far as I am aware, wotever. I learned this little shortcut quite early on. You know what 'na' neans, yes???

Re: Oes 'na unrhyw siaradwyr Cymraeg yma?

Posted: 21 Nov 2013, 18:04
by Gill the Piano
Well, I know that 'na fe' means 'that's it', but no, I don't know what 'na' means on its own. Unless it's 'no'.
On PYC, they kept saying they were fed up with various things and using a phrase using the word 'bol' which I recognised as 'belly'. Do you know what the rest of it is/was?

Re: Oes 'na unrhyw siaradwyr Cymraeg yma?

Posted: 23 Nov 2013, 17:45
by dave brum
Yes, No!! Well one of the several ways to say no!!

It wasn't something like the idiom 'llond bol' as in 'Dwi wedi cael llond bol ohonoch chi', meaning to have a belly full of, to have enough of???

Dwi wedi cael llond bol o weld arwyddion Cymraeg gwael a ddi-synnwyr o gwmpas Caerdydd!

Cardiff City Superstore sy'n cyfieithu fel UWCHFARCHNAD Dinas Caerdydd!!!

Re: Oes 'na unrhyw siaradwyr Cymraeg yma?

Posted: 24 Nov 2013, 21:40
by Gill the Piano
dave brum wrote:cyfieithu !
Neither I nor the University of St David's know what that means... How long did it take you to get to Caerdydd from your house? Did you and Teresa go round the city as well, or just straight there & back? (and I don't count getting lost on the way!)

Re: Oes 'na unrhyw siaradwyr Cymraeg yma?

Posted: 24 Nov 2013, 21:42
by Gill the Piano
Scratch that; it means 'translate'. I hadn't entered it properly! Sorry, University of St David's!

Re: Oes 'na unrhyw siaradwyr Cymraeg yma?

Posted: 25 Nov 2013, 17:00
by dave brum
Rydyn ni wedi mynd i lawr yr M50 trwy Trefynwy, a wedi stopio am baned o goffi yn Waitrose yno. Ein bwriad ar y ffordd i lawr oedd gyrru trwy'r Dyffryn Gwy rhwng Trefynwy a Chas-Gwent, ond cawson ni (we had) ein gwyriadu nol i mewn i Loegr, trwy'r Coedwig y Ddena (Forest of Dean) a thrwy Coleford ac i'r dde ar y A48 yn Lydney cyn ymuno a'r traffordd eto yng Nghas-Gwent.

Cawson ni ddiwrnod bendigedig yn y Prifddinas....rynyn ni'n gobeithio mynd i lawr eto am wers piano ym mis Ionawr.....os byddaf yn gallu ei ffordio.

gwyriadu = to be diverted
Trefynwy = Monmouth
Cas-Gwent = Chepstow
Dyffryn Gwy = Wye Valley
paned o = cup of (mainly used in North, 'disgled o' is a common Southern term.

Re: Oes 'na unrhyw siaradwyr Cymraeg yma?

Posted: 26 Nov 2013, 15:34
by Gill the Piano
Dw i'n hapus iawn bod wyt ti wedi ffeindio athrawes caredig. Bydda gwerth safio di araian dy am wers arall.

Re: Oes 'na unrhyw siaradwyr Cymraeg yma?

Posted: 26 Nov 2013, 16:07
by dave brum
Wrth gwrs! Dwi'n ymarfer piano bob dydd nawr, ond dwi'n dymuno bod y stafell yn y llofft lle mae Fiona ddim mor oer a fel y mae!!!

A diolch yn fawr am y cefnogaeth, Gill gyda llaw.

Re: Oes 'na unrhyw siaradwyr Cymraeg yma?

Posted: 27 Nov 2013, 15:15
by Gill the Piano
dave brum wrote: Gill gyda llaw.
Gill with a hand? :shock: No comprendo!

Re: Oes 'na unrhyw siaradwyr Cymraeg yma?

Posted: 28 Nov 2013, 13:33
by dave brum
Idiom arall. Gyda llaw = by the way. With a hand would be something like 'gyda un llaw' or the Northernism 'efo llaw' which indeed would not gwneud unrhyw synnwyr o gwbl.

Re: Oes 'na unrhyw siaradwyr Cymraeg yma?

Posted: 13 Dec 2013, 11:46
by dave brum
Wrth i mi edrych ar rhai o fy lanllwythau Youtube i, sylwais ar y blwch sydd mewn golwg ar ben fy mhiano i ar y dde. Y flwch lle dwi'n cadw stwff ynglyn a'r cyfrifiadur a chamera. Ysgrifennwyd arno yn Gymraeg 'Gwifrau Cyfrifiadur'.

Felly, os ydych chi'n edrych ar ddyn sy'n dysgu'r piano wrthi'n ymarfer ar Youtube, fi yw'r un sy gyda'r bocs Cymraeg ar y piano....

Re: Oes 'na unrhyw siaradwyr Cymraeg yma?

Posted: 13 Dec 2013, 19:26
by Gill the Piano
Mae pawb yn angen un...everybody should have one! :) Ar ben fi mhiano i:- bocs gyda arian tu mewn; dwy canhwyllau; delw o fi yn canu'r piano gyda cwningen tanodd; delw o Beethoven; golau; dwst.

Re: Oes 'na unrhyw siaradwyr Cymraeg yma?

Posted: 13 Dec 2013, 21:16
by dave brum
Yn mynd heb ddweud, Gill!

Wrthi nawr yn lawrllwytho can yn Gaeleg o'r enw Chi Mi'n Geamhradh (Dwi'n gweld y gaeaf) gan hen grwp o'r Alban o'r enw Run Rig. Can mor bwerus ydy hi, dwi'n cofio dod o hyd i gaset yr albwm 'Run Rig Play Gaelic' mewn cwdyn du ar y stryd ym Mryste sawl blwyddyn yn ol. Ynghyd a llawer mwy o hen gaws cerddorol.

Re: Oes 'na unrhyw siaradwyr Cymraeg yma?

Posted: 14 Dec 2013, 18:05
by Gill the Piano
wrthi? bwerus? University St David's doesn't know what they mean. And I don't either! :lol: Dw i wedi clywed Runrig ac dw i'n hoffi hwn. Dim yn canu yn Gaeleg, ond yn Saesneg.

Re: Oes 'na unrhyw siaradwyr Cymraeg yma?

Posted: 14 Dec 2013, 18:35
by dave brum
Pwerus=powerful. You could use the word 'cryf' for strong or powerful, like a strong song that Chi Mi'n Geamhradh is. As for 'wrthi', I understood that word to be 'at it' or 'doing it' (though not in the 'Carry On' films sense of the expression). 'Ydych chi wrthi'n ymarfer am eich arholiad piano'? Dwi wrthi'n coginio cinio. Maybe the reason it isn't on an online translator is that it could be a colloquialism, but I cannot remember where I may have picked it up from - maybe from either Radio Cymru or 'Y Cymro' newspaper.

May have sounded better if I'd have said 'Can mor gryf ydy hi' instead.....dydy fy Ngymraeg i ddim mor gryf ac yr oedd o'r blaen. Ond mae fy 'Duuuuuuudleeeeeaaaaaayyyyyy' 'n llawer gwell!!!

Re: Oes 'na unrhyw siaradwyr Cymraeg yma?

Posted: 15 Dec 2013, 14:14
by Gill the Piano
I wish someone would write a mutations dictionary that would point me to the correct word! :)

Re: Oes 'na unrhyw siaradwyr Cymraeg yma?

Posted: 15 Dec 2013, 17:16
by dave brum
Do you have the book 'Welcome to Welsh' by Heini Gruffudd? There's not so much as a mutations dictionary but a small list of rules. After 'mor' (as, so NOT sea!) there is a softy. Mor fawr, mor gryf, mor las a'r awyr (as blue as the sky). With Welsh you do have to use your earholes and allow them to tell you what 'sounds' good and bad, especially as there are all these pesky mutations...which as far as I am concerned do not matter. Someone once told me 'don't worry about making mistakes with mutations, you'll still be understood'. Think she was a 'Cymraeg I Oedolion' tutor. Though I see what you mean about looking Welsh words up in the dic when unknowingly to the learner a softie has taken place. Not a problem with the other two types of 'treiglad'!

Re: Oes 'na unrhyw siaradwyr Cymraeg yma?

Posted: 16 Dec 2013, 18:16
by Gill the Piano
Yes, I have got that one. That reminds me; to say 'I have' I've always said 'Mae gen i', but yesterday on Hwb he seemed to be saying 'mae gynna i'. Which is right? Or is one gog ?

Re: Oes 'na unrhyw siaradwyr Cymraeg yma?

Posted: 16 Dec 2013, 18:59
by dave brum
Both are right and both are northern, of course if the noun is 'car' the southern equivalent would be mae car 'da fi[/i, with NO softie, whereas 'mae gynna i gar' or 'mae gen i gar' ALWAYS causes a softie. As does its usage with the 2nd and 3rd person singular/plural. Mae ganddi hi deledu lliw, mae gan Dylan lyfr.

Re: Oes 'na unrhyw siaradwyr Cymraeg yma?

Posted: 18 Dec 2013, 04:20
by Gill the Piano
Diolch yn fawr; another mystery solved!

Re: Oes 'na unrhyw siaradwyr Cymraeg yma?

Posted: 21 Dec 2013, 09:04
by dave brum
Oes 'na unrhyw siaradwyr Gaeleg neu Gwyddeleg hefyd??

Chi mi'n geamhradh anns a'ghaoith.....

(an geamhradh = y gaeaf. Pronounced 'un gy-aw-fruh' in English phonetic.

Re: Oes 'na unrhyw siaradwyr Cymraeg yma?

Posted: 21 Dec 2013, 14:30
by Gill the Piano
Makes Welsh pronunciation seem a breeze, doesn't it? I read a lot of Irish chicklit and struggle with some of the names.
Heddiw, dw i wedi newid cael llyfrau o fi ffrind i - anrhegion Nadolig. Mae'r llyfrau sy enw 'Llwyau Caru' ac 'History of Lovespoons'. Diddorol iawn ac mwy defnyddiol na halwynau bath...

Re: Oes 'na unrhyw siaradwyr Cymraeg yma?

Posted: 03 Jan 2014, 16:52
by dave brum
Mae'n amser hir iawn ers i mi ddweud unrhywbeth o gwbl yn Gymraeg. Mae'r Gaeleg yn cymryd drosodd!!

Cyn yr wyliau, ffoniodd yr hen wraig yr oeddwn i arfer rhentu fflat oddi arni yn y Gogledd amser maith yn ol. Ond roeddwn i wedi synnu am nad oes bosib i mi gael sgwrs gyda hi yn Gymraeg. Mae hi'n ffonio bob Nadolig.

Re: Oes 'na unrhyw siaradwyr Cymraeg yma?

Posted: 03 Jan 2014, 19:16
by Gill the Piano
Dw i wedi colli dwy dosbarth Cymraeg cyn Nadolig, achos mae rhaid i Eric fynd i'r ysbyty. Dw i'n anghofio fi cymraeg i! Mae rhaid i Eric cael llawdriniaeth fawr yn yr gwddwf, wedyn radiotherapi, wedyn adluniad deintiol, wedyn ffisiotherapi ac therapi amadrodd. Trefn hir, on mae'n gobaith, duw diolch.

Re: Oes 'na unrhyw siaradwyr Cymraeg yma?

Posted: 03 Jan 2014, 19:20
by dave brum
Wrth gwrs, mae llawer o bethau'n fwy pwysig (yn bwysicach) na cholli un neu dau dosbarth Cymraeg, Gillian fach! Mae Eric yn dy angen di nawr.....

Re: Oes 'na unrhyw siaradwyr Cymraeg yma?

Posted: 17 Jan 2014, 16:13
by dave brum
http://www.youtube.com/watch?v=c1b1s8et2e0

CIPOLWG ges i!

Collddail!

Gwnes i bob gamgymeriad yn y llyfr...

Dwi wedi bod yn gyfarwydd a Hwyl Fawr Heulwen ers cwpwl o fisoedd ar ol dechrau dysgu Cymraeg, ond tybed oeddwn, beth yn union y maen nhw'n canu amdano!!! Tan darganfod y fideo ar YT, gyda geiriau.

cipolwg=glance/glimpse

Re: Oes 'na unrhyw siaradwyr Cymraeg yma?

Posted: 17 Jan 2014, 18:40
by Gill the Piano
Dydw i gallu clywed cerddoriaeth ar You Tube achos mae fi cyfryfiadur i yn hen iawn... :(

Re: Oes 'na unrhyw siaradwyr Cymraeg yma?

Posted: 17 Jan 2014, 19:18
by dave brum
Gill the Piano wrote:Dydw i gallu clywed cerddoriaeth ar You Tube achos mae fi cyfryfiadur i yn hen iawn... :(
Felly, does bosib i ti edrych ar fy sianel YT fy hun, ac yn mwynhau fy chwarae ac yn edrych ymlaen at llawer o lanllwythau newydd, te?

Re: Oes 'na unrhyw siaradwyr Cymraeg yma?

Posted: 18 Jan 2014, 15:38
by Gill the Piano
Edrychais i'r sianel ar ty frawd; mae gen e cyfryfriadur state of the art...unrhywbeth electronig, ac mae rhaid e cael yr newyddach(?)... :roll:

Re: Oes 'na unrhyw siaradwyr Cymraeg yma?

Posted: 18 Jan 2014, 17:58
by dave brum
Gill the Piano wrote:Edrychais i'r sianel ar ty frawd; mae gen e cyfryfriadur state of the art...unrhywbeth electronig, ac mae rhaid e cael yr newyddach(?)... :roll:
If it's in your brothers' house .......yn nhy fy mrawd. Not yn ty or even ar ty. It's a nasal mutation but don't ask me why. I would imagine it's the same rule as 'yng Nghaerdydd - in Cardiff' sort of thing. Would be 'yng nghar fy mrawd (i)' also by the same rule. Heard it spoken and read it. With Cymraeg, you really do have to use your ears and let them be your guide quite often!

Beth yw 'newyddach' - dydy hi ddim ar 'Geiriadur.net'??

Re: Oes 'na unrhyw siaradwyr Cymraeg yma?

Posted: 19 Jan 2014, 15:48
by Gill the Piano
Triais i dweud 'newest'. New = newyd - or newid? And the ach suffix usually equates to '-est'. I was MAKING IT UP! :)

Re: Oes 'na unrhyw siaradwyr Cymraeg yma?

Posted: 19 Jan 2014, 17:30
by dave brum
Dwi erioed wedi clywed y gair 'newyddach' o'r blaen. Baswn i ddweud rhywbeth fel 'diweddarach' (later, in time) the superlative being 'diweddaraf'.

Dyma fi'n malu'r awyr am 'superlatives' a finnau wedi cael 'ddi-raddio' yn Saesneg yn yr ysgol.

Re: Oes 'na unrhyw siaradwyr Cymraeg yma?

Posted: 01 Mar 2014, 07:11
by dave brum
Dydd Gwyl Dewi Hapus i bawb! A Chymru Rydd!!!

O gyda llaw, penblwydd hapus Justin Biebersley.

Re: Oes 'na unrhyw siaradwyr Cymraeg yma?

Posted: 01 Mar 2014, 14:05
by Gill the Piano
Justin Bieber? Twll tin...
Dydd Dewi Sant hapus! Ces i tri anrhegion Dydd Dewi Sant - cenin Peidr, cenin peidr siocled a marmaled Cymraeg!

Re: Oes 'na unrhyw siaradwyr Cymraeg yma?

Posted: 01 Mar 2014, 14:20
by dave brum
Mae Biebersley yn canu allan ohoni, yn hollol amlwg. 'Jermain' oddi ar Y Llais yn llawer gwell, yr un fath ag Anna McLuckie.

Dim byd i mi am Ddydd Gwyl Dewi, dwi'n dathlu dim. Nadolig, penblwyddi ac yn y blaen. Ond o leiaf mae heulwen gwanwynnol gyda ni.

Re: Oes 'na unrhyw siaradwyr Cymraeg yma?

Posted: 01 Mar 2014, 15:41
by Gill the Piano
Es i i'r dosbarth dydd iau a dw i wedi anghofio bod roedd Dydd Dewi Sant. Ond mae Gloria and Tina wedi cofio ac wedi cymryd anrhegion am pawb. Mae rhaid i fi prynu rhywbeth neis ar ei penblwyddwn
nawr!

Re: Oes 'na unrhyw siaradwyr Cymraeg yma?

Posted: 01 Mar 2014, 18:12
by dave brum
Dwi ddim yn siwr os roeddwn i wedi'i crybwyll o'r blaen ond mewn un siop Gymraeg yng Nghaernarfon gwelais i gwrs piano trwy gyfrwng y Gymraeg o'r enw 'Dwylo Ar Y Piano'. Wel, ble arall y fasech chi yn eu roi nhw????

Re: Oes 'na unrhyw siaradwyr Cymraeg yma?

Posted: 01 Mar 2014, 20:25
by Gill the Piano
dave brum wrote:y fasech chi yn eu roi nhw????
Dydw i ddim yn deall... :cry:

Re: Oes 'na unrhyw siaradwyr Cymraeg yma?

Posted: 01 Mar 2014, 21:03
by dave brum
Gill the Piano wrote:
dave brum wrote:y fasech chi yn eu roi nhw????
Dydw i ddim yn deall... :cry:
Where else would you stick them???

Yn fy achos i,...........????

I used to use 'ble arall' in the same way as 'beth arall' (where else, what else).